Процес оцінки нерухомості

складання програм розрахунку ринкової вартості нерухомості; оцінка об'єкту нерухомості; узгодження вартості; оформлення звіту об оцінки об'єкту нерухомості. Постановка завдання оцінки полягає у визначенні: мети оцінки, шуканого виду вартості, ідентифікації об'єкту нерухомості і юридичних прав на неї, дати оцінки, валюти оцінки, цін, в яких виконана оцінка. Для збору і перевірки інформації по оцінюваному об'єкту оцінювач користується двома видами інформації: документально підтверджена (орендні договори, комунальні платежі, інвентарні картки обліку, документи підтверджуючі права на об'єкт нерухомості). отримана експертним шляхом ( зведення про норму підприємницького прибутку, відсоток знижки на лістинг продажів і ін.) Складання плану оцінки включає наступні складові: визначення вимог до об'єкту оцінки, ідентифікація методології оцінки, оцінка витрат часу і трудовитрат, уявлення пропозиції про умови виконання завдання і вартості оцінних услугсбор і перевірка інформації включає: обстеження об'єкту нерухомості і складання акту огляду, а у разі потреби дефектних відомостей; вивчення району розташування, ділянки і прилеглих територій, юридичних і правових документів, що визначають права на об'єкт нерухомості; аналіз проєктно-сметной документації, а при відсутність складання плану об'єкту і плану ділянки; збір і аналіз економічних показників по об'єкту нерухомості (балансової вартості, орендних платежів, витрат на зміст об'єкту нерухомості і ін.); Пошук об'єктів-аналогів на ринку нерухомості. Складання програм розрахунку ринкової вартості нерухомості передбачає створення пакету програм в системі електронних таблиць за розрахунком основних елементів вартості нерухомості. Оцінка об'єкту нерухомості може проводитися стандартними методами або похідними від них методами, з використанням їх комбінацій і модифікацій відповідно до стандартів оцінки нерухомості і наявності необхідної інформації на ринку нерухомості Республіки Білорусь. До стандартних методів оцінки відносяться: витратний метод; метод порівняння продажів; метод капіталізації доходу. До похідних методів відносяться такі як: метод техніки залишку, метод міст, метод інвестиційної групи, метод класифікацій, метод валового мультиплікатора, адаптований метод капіталізації та інші. При виконанні оцінки оцінювач за завданням замовника може обгрунтувати альтернативне використання нерухомості, забезпечуюче максимально продуктивне її використання. Процедура виявлення і обгрунтування альтернативного використання власності, забезпечуюче максимально продуктивне використання нерухомості називається аналізом якнайкращого і найбільш ефективного використання. Якнайкраще і найбільш ефективне використання - це вірогідне розумне і законне використання вільної землі або покращуваної власності, яке фізично можливо, юридично обгрунтовано, фінансово здійсненно і приводить до найвищої вартості. Аналіз якнайкращого і найбільш ефективного використання виконується для ділянки землі: як вільного;

bysmeta. Ru