Управління нерухомістю

Управління нерухомості повинне здійснюватися на професійній основі спеціалізованими компаніями, що управляють, які володіють відповідним необхідним досвідом і кадровим потенціалом відповідно до стандартів, що зарекомендували себе, і методик. Використання професійного підходу здатне створити ефективну систему управління нерухомістю, забезпечити досягнення мети власників відповідно до закріплених з договорі цілями і намірами.

Власник наділений правом передавати майно в управління іншій довіреній особі — керівникові. При професійному управлінні нерухомості досягається ефективне використання об'єкту нерухомості на користь власника, зокрема зменшуються ризики при своєчасному виявленні їх природи, а також зменшуються збитки, пов'язані із змістом нерухомості.

Система управління нерухомістю повинна будуватися на основі єдності наступних елементів:

1 Мети власника

2 Аналіз ефективного використання об'єктів нерухомості

3 Визначення відповідальних за управління кожним конкретним об'єктом нерухомості осіб (керівників)

4 Контроль за об'єктом управління і діяльністю керівників

5 Надання звітності про результати управління

6 Ухвалення управлінських рішень на підставі аналізу і результатів контролю і звітності

7 Постійне надходження, обробка і аналіз інформації про роботу керівників і стан об'єктів управління.

компанія "Офіс Сервіс"

, що Управляє